Voor renners, trainers, bestuursleden, ouders en supporters

 

Algemeen

 • Het lidgeld dient betaald te zijn voor de ploegenvoostelling van februari.
 • De renners moeten een licentie nemen bij Cycling Vlaanderen.
 • Leden die betrapt worden op het gebruiken, verhandelen of in het bezit zijn van verboden middelen (doping) die voorkomen op de lijst van WADA, zullen met onmiddellijke ingang uitgesloten worden uit Kon. WPC Olympia Tienen vzw.
 • Alle partijen erkennen de reglementen van Cycling vlaanderen, Belgian Cycling en de UCI te zullen respecteren.

Renners

Attitude

 • We staan voor fairplay tegenover tegenstanders, juryleden en publiek.
 • Aanvaard de beslissingen van de juryleden.
 • Onsportiviteit van een ander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Wijs een medelid op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Merk je dat iemand niet goed in zijn vel zit? Meld het aan de trainer of iemand die je vertrouwt.
 • Ben je nieuw in de groep? Doe de moeite de anderen te leren kennen en geef iedereen de kans om jou te leren kennen.
 • Je komt trainen, dus je bent gemotiveerd. Toon dat ook!

                                                                                                                                                                 

Pesten is verboden!

Pesten en plagen zijn twee verschillende dingen, maak het onderscheid.

Heb je het gevoel gepest te worden? Probeer te achterhalen wanneer en waarom. Je hebt een keuze: speel je het slachtoffer of doe je er iets mee?

Pesten is actie en reactie: niet reageren of met humor reageren kan werken! Houdt het pesten aan? Neem iemand in vertrouwen en bespreek het.

 


 

 

 

Training

 • Kom op tijd op de training, dat wil zeggen minstens vijf minuten op voorhand ben je aanwezig zodat de training op tijd kan starten. Kom je toch te laat? Meld je dan aan bij één van de opleiders vooraleer te starten met de training.
 • Hoewel we een individuele sport beoefenen vormen we een team, op en naast het veld.
 • Plezier beleven tijden de training mag, wees eerlijk in wat je voelt en doet tijdens je sport, pas dan kun je goed presteren.
 • Als je iets niet goed begrijpt, vraag dan uitleg. Volwassenen hebben vaak een andere en ingewikkelde manier van praten, maak je daar niet te snel zorgen over.
 • Tijdens de training en wedstrijden is het verplicht om een helm te dragen. Dit voor je eigen veiligheid!

Wedstrijden

 • Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.
 • Als je verliest, wens je tegenstander dan proficiat met een glimlach.
 • Heb respect voor jezelf, je tegenstander, je trainer, de jury en het materiaal waar je mee omgaat.
 • Je best doen kan iedereen, winnen kan er maar één.
 • Tijdens wedstrijden en trainingen is men verplicht om de clubkleding te dragen.
 • Heb respect voor het milieu. Hou papiertjes van koeken en energierepen bij of gooi ze weg in de aangeduide wegwerpzone! Het milieu en de omwonenden zullen je dankbaar zijn.

Trainingsomloop

 • We beschikken over een mooie verkeersvrije omloop om te oefenen. Hou deze omloop proper.
 • Rijd nooit in tegengestelde richting.
 • Breng geen schade toe aan de gebouwen, omheining, …

 

Gezondheid

 • Meld blessures meteen aan de trainer, jij bent degene die de pijn voelt, vertel duidelijk wat je voelt.
 • Verzorg de blessure goed, ook een blessure is hard werken, discipline en geduld. Volg de adviezen van je arts of trainer goed op. En kop op, na regen komt zonneschijn.
 • Lichamelijke hygiëne is belangrijk. Was je na een training of wedstrijd. Organisatoren leveren vaak grote inspanningen om kleedkamers en stortbaden te voorzien. Maak er gebruik van.
 • Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.
 • Houd er rekening mee dat sommige medicijnen als doping worden gezien. Vraag dus steeds voldoende informatie aan je arts of apotheker.
 • Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sport.

Trainers

Attitude

 • Wees redelijk in eisen tegenover jezelf en de renner.
 • Leer je renners dat de regels gelden voor iedereen.
 • Spreek renners die zich niet aan de regels houden aan, maar houd ook rekening met andere factoren.
 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Elk kind heeft mogelijkheden en kwaliteiten, je moet ze willen zien. Je kunt de sporter bewust maken van zijn/haar kwaliteiten.
 • Vertrouwen geven geeft vertrouwen en is een hulpmiddel voor een positief sportresultaat.
 • Behandel je renners zoals je zelf zou willen behandeld worden.

 

Training

 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier sproten en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van de sport maar verliezen ook.
 • Als trainer ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport en voor het gedrag van jongeren tijdens de training. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je verantwoordelijkheid hierin op. Je kan er de aandacht op vestigen wat voor jou de belangrijkste regels zijn door deze op voorhand kenbaar te maken.
 • Zorg bij jongeren voor een goede mix tussen sporttechnische oefeningen en spelvormen.
 • Ook voor en na de trainingen heb je een taak en verantwoordelijkheid. De vlotte samenwerking en communicatie met ouders, andere trainers, bestuurders, … maakt hier deel van uit.
 • Werk aan je eigen competentieniveau: school je regelmatig bij.
 • Laat je niet ontgoochelen door een slecht resultaat van je sporters. De prestatie van je sporters is slechts en momentopname, jouw kwaliteit als opleider is een constante!
 • Sporters zijn heel vatbaar voor jouw advies: geef feedback!
 • Communiceer positief, ook non-verbaal
 • Wees concreet en duidelijk in je communicatie.
 • Let op je manier van communiceren: ironie schept verwarring bij jonge sporters, let ermee op! Geef concrete en duidelijke tips.
 • Werk met duidelijke afspraken en routine. Routines zijn herkenbaar, vergoten controle en geven je een middel om gericht bij te sturen.
 • Volg het advies van een arts bij het bepalen of een geblesseerde renner wel of niet kan deelnemen.
 • Heb oog voor elk kind. Een compliment is een basisfundament om tot een positief zelfbeeld te komen.
 • Blijf, indien mogelijk, een langdurig geblesseerde renner betrekken bij de trainingen.

 

Bestuurders

Training

 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.

 

 

Beleid

 • Als bestuur ben je bereid alle leden te betrekken bij het beleid van de club.
 • Pas de visie van uw club aan aan uw renners. De renners komen op de eerste plaats.
 • Zorg ervoor dat beloningen niet primeren, wees wel gul met lof voor inzet en prestaties.
 • Zorg voor gekwalificeerde en ervaren trainers, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden aan te leren.
 • Duid een vertrouwenspersoon aan in de club waarbij renners, trainers, ouders en bestuurders terecht kunnen met hun interne problemen.

Materiaal

 • Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren. Geef aan dat hier met zorg omgegaan moet worden.

Ouders

Attitude

 • Als een kind niet wil deelnemen aan sport, is daar een reden voor. Forceren  helpt niet.
 • Kinderen sporten voor hun plezier niet voor dat van jou. Jouw kampioen is in de eerste plaats kind, pas daarna renner.
 • Moedig je kind aan de regels te volgen.
 • Ondersteun alle pogingen om positief gedrag te ondersteunen en negatief gedrag te voorkomen.
 • Elk kind is welkom in onze sportclub. Ouders kunnen hun eigen kinderen stimuleren om te sporten. Als ouder mag je echter geen handelingen stellen die een afbreuk zijn voor andere jongeren.
 • Een gesprek werkt, een verwijt niet.
 • Aan één je kind ruimschoots voldoende. Jouw taak als ouder is belangrijker.
 • Ouders oordelen niet, ze ondersteunen. Jouw kampioen weet trouwens vaak zelf heel goed wat hij/zij moet doen.
 • Er mag door de leden, ouders of aanverwanten de club op geen enkele manier schade toe gebracht worden wat de werking van de club in het gedrang kan brengen of de naam van de club in een slecht daglicht brengt.
 • Als leden, ouders, familie, vrienden of supporters problemen hebben met de clubwerking dan kan dit altijd besproken worden met het bestuur.

Training

 • Jouw kind moet op tijd op training zijn, help daar ook mee.
 • Accepteer de beslissingen van de trainer. Ga je niet akkoord: spreek hem of haar er dan onder vier ogen over aan en kies hiervoor een geschikt moment.
 • Erken de waarde van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.
 • De trainer is geen helderziende: durf op een gepaste manier te zeggen wat je denkt en voelt.
 • Kinderen willen niet altijd winnen, ze willen vooral plezier maken. Toon als ouder ookk een glimlach als het even niet zo goed gaat. Verander een nederlaag in een overwinning door op andere zaken te wijzen.
 • Leer je kind dat eerlijkheid en inzet belangrijker zijn dan winnen.
 • Val een afgevaardigde nooit in het openbaar aan en trek de integriteit van de afgevaardigden niet in twijfel.
 • Check wat je kind leuk vindt aan je reacties na de wedstrijd.

Materiaal

 • Spreek jouw kind aan als het onrespectvol omgaat met het materiaal, met tegenstanders of anderen.

Gezondheid

 • Zorg dat je kind voldoende rust en een goede voeding krijgt, dat zijn de basisvoorwaarden om te groeien, zowel fysiek, psychisch als in prestaties. Probeer zelf een voorbeeld te zijn.
 • Laat je kind ontwikkelen volgens de sportieve fasen die eigen zijn aan de leeftijd.

Supporters

Attitudes

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van renners, trainers of afgevaardigden.
 • Veroordeel elk gebruik van geeld.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Wijs medesupporters en anderen op een rustige manier op een unfair gedrag.

Wedstrijd

 • Geef applaus bij een goede prestatie van zowel uw eigen renner als van anderen.
 • Toon respect voor tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd.
 • Respecteer de beslissingen van de afgevaardigden.